Olle Waller

Posted on 2010/12/12

0


Olle, vad har du för läsvanor?
– Jag läser hela tiden och växlar mellan flera böcker. Förut blev det mycket deckare, nu läser jag allt oftare biografier. På livets middagshöjd intresserar man sig kanske mer för vad andra har upplevt.

Läser du något just nu?
– Två biografier: ”Den unge Stalin” av Simon Montefiore och Axel Odelbergs ”Äventyr på riktigt” om upptäckaren Sven Hedin, och två ”jobb-böcker”: ”Historier om ett brott” av RFSU:s ordförande Lena Lennerhed om aborter och en avhandling av Rickard Jonsson som heter ”Blatte betyder kompis”. Och snart ska jag börja läsa Mankells ”Kinesen”.

Rekommenderar du någon av dem?
– ”Historier om ett brott” är välskriven och berättar en viktig del av vår historia ur ett nytt perspektiv.

Vilka är dina bästa boktips?
– ”Med kallt blod” av Truman Capote. Otroligt dramatisk. ”I leopardens öga” av Henning Mankell. En bortglömd klassiker och kärleksfull skildring av det bekymmersamma och inkontinenta Afrika.