Hiv-vaccin ”inget större genombrott”

Posted on 2011/10/28

0


Det har kallats vaccinet som kan utrota hiv. För Hans Nilsson skulle det förändra livet. Trots det ser inte svenska forskare det nya vaccinet MVA-B som något stort genombrott.
Ursprungligen på www.sentry.nu

55-årige Hans Nilsson är hiv-positiv. Det innebär att han varje morgon måste ta tre piller för att förhindra att viruset sprids i kroppen. Det innebär också problem med att hitta en partner.

– Det finns en rädsla bland hiv-negativa att vara intim med någon som är positiv, säger Hans Nilsson.

Det nya vaccinet MVA-B som uppmärksammats av medier världen över skulle kunna förändra Hans liv. När det för första gången testades på människor vid ett laboratorium i Madrid producerade 22 av de 24 friska försökspersonerna antikroppar mot hiv. ”Vaccin gör HIV till ’mindre infektion’” skrev tidningen Aftonbladet.

Men enligt svenska forskare är detta inte något stort genombrott.

– Det är för långt ifrån något färdigt vaccin för att vara en nyhet för allmänheten, säger Jan Albert, professor i smittskydd vid Karolinska institutet.

Att 90 procent av testgruppen visade ett immunsvar går inte att beskriva som ett skydd, menar Jan Albert.

– Tar du en spruta mot influensa så produceras antikroppar mot just den stammen av influensavirus, men du kan fortfarande bli smittad av en annan stam. Därför byts vaccinet ut i princip varje år. Ett av de stora problemen med hiv-viruset är att det finns väldigt många stammar i cirkulation samtidigt. För att få ett bra hiv-vaccin behöver vi hitta något som motsvarar ett vaccin mot alla influensor som någonsin funnits – på en och samma gång. Det är vi tyvärr fortfarande långt ifrån, förklarar Jan Albert.

Han beskriver MVA-B som ett i raden av många grundforskningsprojekt kring hiv-vaccin. Idag finns runt 30 sådana runt om i världen och i september rapporterade tidskriften Nature att ny forskning öppnat för fler vaccin i och med att 17 nya antikroppar mot olika hiv-stammar hade upptäckts.

Så forskningen går framåt. Men entusiastiska forskares framsteg tar gärna för stora proportioner när de återges av journalister. Det menar Rigmor Thorstensson, docent i immunologi och chef för avdelningen för diagnostik och vaccin på Smittskyddsinstitutet.

– Oftast blir rapporterna överdrivna. Även om allt går perfekt dröjer det minst 10–15 år från det stadiet där de spanska forskarna nu befinner sig, till dess att vi ens kan hoppas på ett vaccin som går att distribuera, säger Rigmor Thorstensson.

Att hiv snart kan räknas som en mindre infektion är alltså en sanning med modifikation. Aftonbladets artikel var en tillspetsad återgivning av en text i brittiska The Telegraph, skriven av en allmänreporter och publicerad under tidningens sektion för hälsa, där Arna Sunje är redaktör.

– Kritiken som riktas mot medier i detta fall kan jag tycka är överdriven. I artikeln vars rubrik man reagerar mot framgår det tydligt att det är spanska forskare som hävdar att det nya vaccinet har visat sig ha stor framgång, säger Arna Sunje.

Hans Nilsson har levt med hiv sedan 1986 och läst om forskningsframsteg i snart tio år. Han är skeptisk till mediernas visklek om nya rön och menar att den har en negativ effekt på allmänhetens uppfattning sjukdomens allvar.

– Den stora massan ser problemet som löst och det blir tyst i hiv-frågan. Samtidigt ignorerar media de vardagliga problem som hiv-postivia lever med, förutom i något reportage i samband med Världsaidsdagen.

Arna Sunje kommenterar:

– Vi kan tyvärr inte skriva om allting hela tiden. Vår uppgift som nyhetsmedier är att rapportera om det som är mest aktuellt.

Är då MVA-B en nyhet? Nej, menar Jan Albert på Karolinska institutet. Ja menar professor Mariano Esteban, som leder forskningen i Madrid. Till The Telegraph säger han att MVA-B ska vara lika bra om inte bättre än övriga projekt under utveckling.

Nästa steg för det spanska forskarteamet blir att testa vaccinet i större skala. Man vill också se om MVA-B kan hjälpa personer som redan bär på sjukdomen. Mariano Esteban hoppas som sagt kunna göra hiv-virus till en ”mindre kronisk infektion” att jämföra med herpes, vars symptom bara yttrar sig när immunförsvaret redan är nedsatt.

För Hans Nilsson och de ca 5300 människor som idag lever med hiv i Sverige skulle ett sådant vaccin innebära ett billigare och mer effektivt alternativ till den dagliga dosen av bromsmedicin. Hur det skulle hjälpa de tusentals människor världen över som smittas varje dag och de miljontals som lever med sjukdomen kan bara beskrivas som en samhällsekonomisk revolution.

Enligt Smittskyddsinstitutets Rigmor Thorstensson vilar den solskenshistorien än så länge på hypoteser och förhoppningar.

– Det säkraste sättet att skydda sig från hiv idag är att inte ha sex alls, vilket naturligtvis inte är ett realistiskt alternativ för de allra flesta. Det är därför viktigt att använda kondom och testa sig regelbundet.

Så fungerar MVA-B-vaccinet
MVA-B-vaccinet har utvecklats sedan 1999 av forskare vid Madrids nationella bioteknikcenter. Resultatet av det första försöket med människor publicerades i de vetenskapliga tidsskrifterna Vaccine och Journal of Virology.
Vaccinet är en modifikation av det Modified Vaccine Ankara som använts för att utrota smittkoppor. Det fungerar så att fyra HIV-gener – gag, pol, nef och env – som inte kan reproducera sig själva sprutas in i kroppen där de ”tränar” kroppens vita blodkroppar att känna igen och bekämpa viruset. B-celler lär sig producera antikroppar som skyddar mot virusangrepp och T-celler lär sig förstöra celler som redan blivit infekterade. Men att producera antikroppar är inte detsamma som att vara helt skyddad från infektion.
Mer om hiv-forskning på: www.iavi.org

Hiv i siffror
Ca 30.8 miljoner vuxna lever med hiv världen över. De flesta i Afrika, söder om Sahara.
2009 smittades 2,2 miljoner av viruset. 1,8 miljoner dog av AIDS.
I Sverige har antalet nysmittade ökat långsamt de senaste tio åren.
2010 anmäldes 465 nya infektioner. En tredjedel gällde män som har sex med män.
2011 anmäldes 237 fall under första halvåret. Av dem hade hälften smittats genom homosexuellt sex.
Totalt lever ca 5300 personer med hiv i Sverige idag.

Posted in: Reportage